skip to content | skip to menu

MERIDIUM Bibliography

1. Linguistic and educational issues in multilingual and multicultural contexts

 

1.3 Slovenia

 

Čok, Lucija - Pertot, Susanna (2010): Bilingual education in the ethnically mixed areas along the Slovene-Italian border. Comp. educ., vol. 46, iss. 1, str. 63-78. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a919288090, doi: 10.1080/03050060903538699.

Čok, Lucija (ed.) (2009): Izobraževanje za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih procesov : učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenije, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Koper.

Čok, Lucija (ed.) (2006): Bližina drugosti. Close othernes. Knjižnica, Library Annales Majora, Koper

Gosar,  Anton (ed.) (2009): Razvojne priložnosti obmejnih območij v Sloveniji. Knjižnica, Library Annales Majora, Koper 2009

Kralj,  Ana (2008): Nepovabljeni; Globalizacija, nacionalizem in migracije. Knjižnica, Library Annales Majora, Koper

Kržišnik Bukić, V. (ed.) (2003): Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi v Republiki Sloveniji. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja.

Medica, Karmen - Lukič, Goran  - Bufon, Milan (2010): Migranti v Sloveniji - Med integracijo in alienacijo. Knjižnica, Library Annales Majora, Koper.

Mikolič, Vesna- Pertot, Susanna - Zudič Antonič Nives (2006) Med jeziki in kulturami. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Koper

Štih, Peter – Balkovec, Bojan (2010): Migracije in slovenski prostor od antike do danes, Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Zudič Antonič, Nives – Malčič, Metka (2007): Il vicino diverso. Percorsi di educazione interculturale di lingua italiana. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Koper

 

 

loghino Meridium