skip to content | skip to menu

Punti rilevazione in Slovenia

 
The University of Primorska research team thanks the schools that took part in the Project. Their multilingual initiatives will be presented on this web site
 
Raziskovalna skupina Univerze na Primorskem se zahvaljuje osnovnim šolam, ki so sodelovale v projektu. Njihove pobude na področju večjezičnosti bomo spremljali na tem spletnem naslovu.
 

The following schools participated in the collection of data, gathered with the questionnaire:

S posebnim vprašalnikom smo anketirali učence naslednjih šol:

City Municipality of Koper / Mestna občina Koper

  • Primary School Koper / Osnovna šola Koper
  • Primary School Anton Ukmar, Semedela / Osnovna šola Anton Ukmar, Semedala
  • Primary School Elvira Vatovec, Prade / Osnovna šola Elvire Vatovec, Prade

 

Municipality of Piran / Občina Piran

  • Primary School Ciril Kosmač, Piran / Osnovna šola Ciril Kosmač, Piran
 

 

loghino Meridium